Filtrera produkterna

För att underlätta navigeringen bland produkterna så har vi märkt produkterna gällande typ, ursprung, färg, kapacitet och attribut. Så ser det ut när man går in i kategorin "Batterier och Kontakter" i Airsoftkategorin. Den exakta innebörden av filtrena varierar per kategori, men här kan nämnas några.

Ursprung: Är antingen ett varumärke eller land. Länderna är för originalsaker. Deutschland, DDR och Bundeswehr är olika tidsepoker för Tyskland.

Färg: Innefattar förutom färger även kamouflagemönster. Vi har försökt att bara tagga relevanta färger.

Typ: Inom airsoft har vi M4/M16, AK osv. På så sätt kan du lättare hitta de saker som är relevanta för din vapentyp.

Exempel på filter i underkategorin "Batterier och Kontakter" i Airsoftkategorin